İş Sağlığı Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

İşverenler, yasal zorunluluk gereği sanayiden sayılan, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırılan ve altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu kurmakla yükümlüdürler. Bu kurulların oluşumu, çalışma yöntemleri, görev, yetki ve yükümlülüklerinin belirlendiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’le de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine ve yedeklerine eğitim verme zorunluluğu getirilmiştir.

 YASAL ZORUNLULUK

Tehlikelerin ve risklerin değerlendirilmesi, analizlerin yapılması, önlemlerin alınması, iletişimin sağlanması, yönlendirmenin yapılması, eğitimlerin planlanması ve izlenmesi konularında görevli ve yetkili olan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerine ve yedeklerine gerekli eğitimlerin verilmesi yasal bir zorunluluktur.

CEBİR SAĞLIK OSGB;
• Kurulun görev ve yetkileri,
• İş sağlığı ve güvenliği konularında mevzuat ve standartlar,
• İş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
• Endüstriyel hijyenin temel ilkeleri,
• Etkili iletişim teknikleri,
• Acil durum önlemleri,
• İşyerine ait özel riskler,

Hakkında kapsamlı ve uygulamaya odaklı eğitimler sunmaktadır.

 Eğitim Süresi: 1 gün
 Hedef Kitle :Yöneticiler
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul üyeleri ve yedekler.