Mobil Sağlık Tarama Aracı Göreve Hazır…

Cebir Sağlık Ve İş Güvenliği Hizmetlerinin Mobil Sağlık Tarama Aracı  hizmete başladı.

MOBİL SAĞLIK TARAMA ARACIMIZ

 1. Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
 2. Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
  1. İşe girişlerinde.
  2. İş değişikliğinde.
  3. İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
  4. İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.
 3. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
 4. Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.
 5. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
 6. Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalışanların hassasiyetlerinin saptanması ve riskli durumların belirlenebilmesi amacıyla tüm çalışanlar sağlık taramasına tabi tutulmaktadır.
Çalışanların sağlık muayeneleri; işe girişlerinde, iş değişikliğinde, iş kası ve meslek hastalığı ile sağlık nedeniyle verilen aradan sonra CEBİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ  tarafından tekrarlanır.

 

Bu durumlar dışında ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenen periyodik sağlık muayeneleri CEBİR ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ tarafından yapılmaktadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacak olanlar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.

.

Comments are closed.